Εμφάνιση 121-122 από 122 αποτελέσματα

Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018

26 Απριλίου 2017

Το σχετικό ΦΕΚ 1367/Β’ /21.04.2017 Πίνακας κενών θέσεων, έτους 2017-18, για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία. Η υποβολή αίτησης θα πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Δ.Ε.Π.Π.Σ. https://www.iep.edu.gr/pps/ Διευκρινίσεις για τη μεταφορά μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Εγγραφές μαθητών/τριών

7 Ιουνίου 2016

Οι εγγραφές των μαθητών/τριών στο Δημοτικό σχολείο πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 8/06/2016 – 15/06/2016 και ώρες 8.30-13.30 στο Γραφείο της Διεύθυνσης. Δικαιολογητικά εγγραφής Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου είναι τα εξής: α. Επίδειξη …