Αγιασμός για την έναρξη του νέου σχολικού έτους

Τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου, στις 10.00, θα τελεστεί ο καθιερωμένος Αγιασμός για την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2021 – 2022 σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Κατά την έναρξη των μαθημάτων, τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021, και λόγω των αναγκαίων μέτρων πρόληψης διασποράς του ιού COVID-19 o καθιερωμένος αγιασμός θα πραγματοποιηθεί στον αύλειο χώρο του σχολείου, με εκπροσώπους εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών. Οι γονείς των μαθητών/μαθητριών θα παραμείνουν εκτός του σχολικού χώρου. Η παραμονή των μαθητών στο σχολείο θα περιλαμβάνει οδηγίες για θέματα που αφορούν στα μέτρα πρόληψης της διασποράς του ιού, στην ορθή χρήση της μάσκας σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, στην εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος, στη διανομή των βιβλίων της νέας σχολικής χρονιάς ανά θρανίο και στη γενικότερη λειτουργία του σχολείου.

Με βάση τα παραπάνω η λειτουργία του σχολείου για τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου  διαμορφώνεται όπως περιγράφεται παρακάτω:

  • Προσέλευση μαθητριών/μαθητών από την οδό Λυκαβηττού: 09.30 – 09.45
  • Αποχώρηση μαθητριών/μαθητών των τάξεων B΄, Γ’, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄: 10.45

Οι μαθήτριες/μαθητές:

  •  Θα προσέρχονται στο σχολείο φορώντας μάσκες, θα επιδεικνύουν τη βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος και θα οδηγούνται κατευθείαν στις τάξεις διδασκαλίας.
  • Θα παραλάβουν τα βιβλία της τάξης τους , γι’ αυτό είναι απαραίτητες οι τσάντες για τη μεταφορά τους.

Γονείς και μαθήτριες/μαθητές της Α΄τάξης του σχολείου μας:

  • Οι μαθήτριες/μαθητές της Α’ Τάξης δεν θα αποχωρήσουν στις 10.45, αλλά θα παραμείνουν στην αίθουσα της τάξης τους.
  • Μετά την αποχώρηση των μαθητριών/μαθητών των υπόλοιπων τάξεων, θα προσέλθει στο σχολείο ένας γονέας από κάθε οικογένεια φορώντας τη μάσκα,  για να γίνει η πρώτη ενημερωτική συνάντηση με τη δασκάλα της τάξης.

Αγαπητοί γονείς, με βάση  το άρθρο 23, ν. 4559/2018 (Α΄142) παρακαλούμε για τη συνεργασία σας στα παρακάτω:

Η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) είναι υποχρεωτική για τους/τις μαθητές/τριες όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Εξαιρούνται του μέτρου, τα παιδιά που έχουν ιστορικό νόσησης εντός του τελευταίου 6μήνου. Η είσοδος των μαθητών/μαθητριών στο σχολείο γίνεται με επίδειξη και όχι προσκόμιση βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος Ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται δύο φορές την εβδομάδα, προ Τρίτης και Παρασκευής και έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα. Κατ’ εξαίρεση, την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας ο πρώτος αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την προσέλευση στη σχολική μονάδα. Ο δεύτερος έλεγχος, συστήνεται να διενεργείται την 3η ημέρα μετά τον πρώτο σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950/4-9-2021 (Β΄4054) ΚΥΑ.