Ηλεκτρονική αναζήτηση βιβλίου

Οι μαθητές/μαθήτριες έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν το βιβλίο που θα παραλάβουν από τη βιβλιοθήκη.

Ηλεκτρονική διεύθυνση βιβλιοθήκης