Το Σχέδιο και η Χαρακτική τέχνη

Ο όμιλος «Το Σχέδιο και η Χαρακτική τέχνη» απευθύνεται στις τάξεις ΣT’, Ε’ και Δ’ Δημοτικού. Στόχος του ομίλου είναι η εμβάθυνση στο σχέδιο με μολύβι, κάρβουνο και μαρκαδοράκι.

Οι μαθητές θα αναπτύξουν ικανότητες ανάλυσης και παρατήρησης σχεδίου που συναντώνται σε έργα τέχνης και χαρακτικής, καθώς και σε μορφές του περιβάλλοντος χώρου.

Οπτικό υλικό από ζωγραφικά και χαρακτικά έργα θα παρουσιαστεί και θα αναλυθεί. Θα περιγράφει η διαδικασία τυπώματος σχεδίου με την τεχνική της ξυλογραφίας, με μελάνι σε λινόλεουμ, καθώς και σε άλλα υλικά.

Ο παραπάνω όμιλος θα λειτουργεί κάθε Παρασκευή 1.20-3.00, από την εκπαιδευτικό Ρένα Αβαγιανού ΠΕ08, ΠΕ12.