ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Στο μάθημα της Γλώσσς, ενότητα 9 : “Συσκευές”, οι μαθητές/τριες της ΣΤ τάξης εργάστηκαν ομαδικά παρουσιάζοντας σε Power Point την εξέλιξη των διαφόρων συσκευών (αυτοκίνητο, γραφομηχανή, ψυγείο, φωτογραφική μηχανή).  Κάθε ομάδα διερεύνησε και παρουσίασε την εξέλιξη μιας συσκευής. Στόχος της δράσης ήταν η κατανόηση της σημασίας της σύγχρονης τεχνολογίας στη ζωή των ανθρώπων στο πλαίσιο της ιστορικής εξέλιξης.