Οδηγίες για την επαναλειτουργία του σχολείου

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες χρόνια πολλά και καλή χρονιά!

Το σχολείο θα επαναλειτουργήσει κανονικά, τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022, σύμφωνα με το ΦΕΚ 7 τ.Β’ (6-1-2022) και την υπ. αριθ. ΓΠ οικ. 360/06- 01-2022 ΚΥΑ.
Για την πρώτη εβδομάδα, 10-14 Ιανουαρίου, θα διενεργηθούν τρία selftests, αντί για δύο, έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση της Δευτέρας (10 Ιανουαρίου), της Τρίτης (11 Ιανουαρίου) και της Παρασκευής (14 Ιανουαρίου).
Από Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022 και τις υπόλοιπες εβδομάδες  θα πραγματοποιούνται αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι (self-test) δύο φορές την εβδομάδα, έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση κάθε Τρίτη και Παρασκευή στο σχολείο.
H δήλωση του αποτέλέσματος θα γίνεται στην πλατφόρμα edupass.gov.gr από την οποία  θα εκδίδεται και η Σχολική Κάρτα για covid-19.

Τα self-tests για την κάλυψη αναγκών ελέγχου των δύο πρώτων εβδομάδων επαναλειτουργίας σχολείων,
δηλαδή από 10 Ιανουαρίου έως και 21 Ιανουαρίου 2022 θα διατίθενται δωρεάν στα φαρμακεία έως και το Σάββατο 8 Ιανουαρίου