Η συμμετοχή του σχολείου στην ευρωπαϊκή εβδομάδα προγραμματισμού

Συμμετοχή στην ευρωπαϊκή εβδομάδα προγραμματισμού.

Βεβαίωση συμμετοχής στην ευρωπαϊκή εβδομάδα προγραμματισμού.

Στους ακόλουθους συνδέσμους μπορείτε να δείτε την περιγραφή της δράσης μας όπως παρουσιάζεται στον ευρωπαϊκό χάρτη των σχετικών εκδηλώσεων

Περιγραφή της δράσης μας
Ευρωπαϊκός χάρτης εκδηλώσεων