Εβδομάδα Πληροφορικής: Ώρα Κώδικα

Την εβδομάδα 4−10/12/2017, οι μαθητές/τριες του σχολείου μας στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής συμμετείχαν στην παγκόσμια εκπαιδευτική δράση «Η Ώρα του Κώδικα» (Hour of Code), η οποία από το έτος 2013 πραγματοποιείται κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της Εκπαιδευτικής Εβδομάδας Επιστήμης Υπολογιστών.
Στο πλαίσιο της δράσης αξιοποιήθηκαν δραστηριότητες από τις online εκπαιδευτικές πύλες  και cs unplugged. Κατά την επίλυση των προγραμματιστικών προβλημάτων, οι μαθητές εργάστηκαν σε μια μεγάλη ομάδα (με χρήση ενός laptop συνδεδεμένου στον βιντεοπροβολέα) ή σε ομάδες των δυο (αξιοποιώντας τα μαθητικά iPad) και εξασκήθηκαν στην ανάλυση δεδομένων, στα μαθηματικά και στην κατανόηση κειμένου.

Το ενδιαφέρον που εμφάνισαν οι μαθητές/τριες ήταν πράγματι εντυπωσιακό. Προγραμματιστικές δραστηριότητες θα υλοποιηθούν σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς καθώς ο προγραμματισμός υπολογιστών ενδυναμώνει την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και τη δημιουργικότητα.

Ένα πιστοποιητικό συμμετοχής δινόταν αυτόματα από την online εκπαιδευτική πύλη στους μαθητές με την ολοκλήρωση των online προγραμματιστικών δραστηριοτήτων.