Δικαίωμα στην Εκπαίδευση για τα παιδιά-πρόσφυγες

Στις 20 Ιουνίου οι μαθητές/τριες της Δ΄ Τάξης του Σχολείου μας συμμετείχαν σε δράση της οργάνωσης Διεθνής Αμνηστία, με θέμα: “Δικαίωμα στην Εκπαίδευση για τα παιδιά-πρόσφυγες”.

maya

miran

qamar

riham