Διάκριση μαθητή του σχολείου

Ο μαθητής της Ε’ τάξης του σχολείου Μήτσης Νικόλας πρώτευσε στον Διαγωνισμό Μαθηματικής σκέψης, Λογικής & Αλγοριθμικής Δεξιότητας “HENRI POINCARE  της Ελληνογαλλικής σχολής Eugène Delacroix.