Η τέχνη μέσα από τα μάτια των παιδιών – Γνωριμία με τους μεγάλους καλλιτέχνες

Αγγελική Μέντζα

Τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με τα έργα των μεγάλων καλλιτεχνών και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν συγκεκριμένες τεχνικές για να δημιουργήσουν τα δικά τους εικαστικά έργα. Θα παρουσιάζεται πληροφοριακό υλικό για τη ζωή και το έργο του κάθε καλλιτέχνη (ενδεικτικά: Jean Miro, Pablo Picasso, Vincent van Gogh, Claude Monet, Andy Warhol, Henri Mawsse, Romero Britto, Sonia Delaunay), θα ακολουθεί βίντεο με οδηγίες για το πως φτιάχνουμε μία εικαστική δημιουργία. Θα τηρείται portfolio με τα έργα των παιδιών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e class.
Eξ αποστάσεως μέσω της εφαρμογής Webex

Χαρακτηριστικα

  • Διάρκεια 7 μήνες
  • Έτος 2020 - 2021
  • Μαθητές/τριες 20
  • Τάξεις Β' - Γ' - Δ’
  • Κενές θέσεις 0