👉Έναρξη λειτουργίας edupass

Από τη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου τίθεται σε λειτουργία η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα edupass.gov.gr.
Πρόκειται για μεταφορά της υποχρέωσης δήλωσης του διαγνωστικού τεστ από την  πλατφόρμα self-testing.gov.gr στην edupass.

Στην πλατφόρμα ενσωματώνονται όλες οι λειτουργίες του self-testing.gov.gr, τις ημέρες που γινόταν μέχρι τώρα, και η διαδικασία έκδοσης της Σχολικής Κάρτας για COVID-19.

Ποιοι  δηλώνουν στην edupass.gov.gr:

Τα φυσικά πρόσωπα (μαθητές, εκπαιδευτικοί και διοικητικό προσωπικό)  που πρόκειται να συμμετάσχουν  στην εκπαιδευτική διαδικασία  θα φέρουν πάντοτε μαζί τους το κατά περίπτωση   απαιτούμενο πιστοποιητικό/την απαιτούμενη βεβαίωση (π.χ.   ή πιστοποιητικό εμβολιασμού, νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου, διενέργειας rapid/pcr test) σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και θα το δείχνουν στο σχολείο.

Τι αλλάζει:

Η  σχολική κάρτα θα εκδίδεται πια, από την πλατφόρμα  edupass.gov.gr.

Δίπλα στο ονοματεπώνυμο της  δήλωσης  διαγνωστικού τεστ του μαθητή, θα   αποδίδεται μια φράση που αντιστοιχεί στις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) μη επιτρεπτή παρουσία,

(β) επιτρεπτή παρουσία,

(γ) άγνωστη κατάσταση – απαιτείται περαιτέρω έλεγχος.

Οι τρεις αυτές καταστάσεις αποτυπώνονται με   χρώματα,

το «ΚΟΚΚΙΝΟ» για την κατάσταση της μη επιτρεπτής παρουσίας,

το «ΠΡΑΣΙΝΟ» για την κατάσταση της επιτρεπτής παρουσίας και

το “ΓΚΡΙ” ή «ΑΓΝΩΣΤΟ» για την άγνωστη κατάσταση όπου απαιτείται περαιτέρω έλεγχος (όπως, παραδείγματος χάριν, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν έχει (εγκύρως) υποβληθεί δήλωση μέσω της πλατφόρμας «edupass.gov.gr» ή υπάρχει κάποιο σφάλμα στη σχετική διαδικασία).
Υπόχρεοι υποβολής αίτησης στην  edupass

Υπόχρεοι υποβολής αίτησης είναι:

(α) οι μαθητές/τριες,

(β) το εκπαιδευτικό προσωπικό και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.),

(γ) κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο, που συμμετέχει με φυσική παρουσία σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται εντός των χώρων της εκπαιδευτικής δομής («επισκέπτης»).