Κύριο χαρακτηριστικό του 6/Θ Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Αθηνών – ΠΣΠΑ  είναι η  εκπόνηση καινοτόμων δράσεων και πιλοτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων με πρωτογενή χαρακτηριστικά.

Σύμμαχος σ΄ αυτήν την προσπάθεια αποτελεί  η τεχνογνωσία και η εμπειρία των εκπαιδευτικών μας για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση  καινοτόμων προγραμμάτων.

Ο προσανατολισμός μας – και για το σχολικό έτος 2022 – 2023 – θα είναι η ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων του 21ου αιώνα που είναι δεξιότητες του νου,  δεξιότητες της τεχνολογίας και της επιστήμης, δεξιότητες ζωής και δεξιότητες μάθησης:

 1. Κριτική σκέψη
 2. Δημιουργικότητα
 3. Συνεργασία
 4. Επικοινωνία
 5. Γραμματισμός στις νέες τεχνολογίες
 6. Αλφαβητισμός στα μέσα ενημέρωσης
 7. Τεχνολογική παιδεία
 8. Ευκαμψία – Προσαρμοστικότητα – Ανθεκτικότητα – Υπευθυνότητα
 9. Ηγετικές ικανότητες
 10. Πρωτοβουλία
 11. Παραγωγικότητα
 12. Κοινωνικές δεξιότητες
 13. Κοινωνική ευθύνη και ηθική
 14. Ενσυναίσθηση και ευαισθησία
 15. Ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο (αντιμετώπιση phising, cyberbullying, κ.ά.)
 16. Προστασία από εξαρτητικές συμπεριφορές στις τεχνολογίες
 17. Δεξιότητες δημιουργίας και διαμοιρασμού ψηφιακών δημιουργημάτων
 18. Συνδυαστικές δεξιότητες ψηφιακής τεχνολογίας, επικοινωνίας και συνεργασίας
 19. Δεξιότητες ανάλυσης και παραγωγής περιεχομένου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα
 20. Δεξιότητες διεπιστημονικής και διαθεματικής χρήσης των νέων τεχνολογιών

Από το σχολικό έτος 2020 – 2021 υλοποιούνται στο σχολείο μας  τα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων».