Χημικές ενώσεις

 

Οι μαθητές/τριες στα πλαίσια του μαθήματος Φυσικά της Ε  τάξης μελετώντας το συμβολισμό των χημικών ενώσεων επιχείρησαν με τη βοήθεια πλαστελίνης να φτιάξουν  το μόριο της αμμωνίας ΝΗ3 που αποτελείται από ένα άτομο αζώτου Ν και τρία άτομα υδρογόνου Η, το μόριο του νερού H2O που αποτελείται από δύο άτομα υδρογόνου Η και ένα άτομο οξυγόνου Ο, καθώς και το μόριο του διοξειδίου του άνθρακα CΟ2 που αποτελείται από ένα άτομο άνθρακα C και δύο άτομα Ο. Επίσης, αξιοποιώντας το εργαστήρι Πληροφορικής του σχολείου σε συνδυασμό με το μάθημα ΤΠΕ παρακολούθησαν σχετικό βίντεο και προσπάθησαν να  δημιούργησαν τις δικές τους παρουσιάσεις.