Τρίτη τάξη: Ο Τόπος μας – Ένας τόπος με χίλια πρόσωπα

Ο Τόπος μας – Ένας τόπος με χίλια πρόσωπα”

Τρισδιάστατη απεικόνιση με αφορμή την ενότητα “Ο Τόπος μας – Ένας τόπος με χίλια πρόσωπα”, από τη Μελέτη Περιβάλλοντος της Γ’ Δημοτικού.
Εργασία των μαθητών/τριών της Γ’ τάξης