Το Πείραμα του Ερατοσθένη από τους μαθητές της Ε΄ Τάξης

Στις 19 Μαρτίου 2015 οι μαθητές της Ε΄ Τάξης του σχολείου μας πραγματοποίησαν το πείραμα του Ερατοσθένη για να υπολογίσουν την περιφέρεια της Γης. Με το πείραμα αυτό ο Ερατοσθένης, τον 3ο αιώνα π.Χ. είχε μετρήσει με μεγάλη ακρίβεια την περιφέρεια της Γης και είχε αποδείξει τη σφαιρικότητά της.
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας ODS (Open Discovery Space) ενώ συμμετείχαν 250 σχολεία από όλο τον κόσμο.