Το Πείραμα του Ερατοσθένη από τους μαθητές της ΣΤ΄ Τάξης

Στις 21 Μαρτίου 2017 οι μαθητές της ΣΤ΄ Τάξης του σχολείου μας πραγματοποίησαν το πείραμα του Ερατοσθένη για να υπολογίσουν την περιφέρεια της Γης. Με το πείραμα αυτό ο Ερατοσθένης, τον 3ο αιώνα π.Χ. είχε μετρήσει με μεγάλη ακρίβεια την περιφέρεια της Γης και είχε αποδείξει τη σφαιρικότητά της.