Το Παιδί η Πόλη και τα Μνημεία

Οι μαθητές/τριες της Α΄ Τάξης και  του Όμιλου Εικαστικών την τρέχουσα σχολική χρονιά εκπονούν εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο “Το Παιδί η Πόλη και τα Μνημεία”. Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Αγγελική Μέντζα και Δημήτρης Ζαφειρίου.

Το Πρόγραμμα, που γίνεται στο πλαίσιο του Τοπικού Σχολικού Δικτύου “Με το Βλέμμα στην Πόλη”, έχει ως στόχο την υιοθέτηση από την πλευρά του Σχολείου αγαλμάτων που είναι τοποθετημένα σε υπαίθριους χώρους, προκειμένου αυτά να μελετηθούν από τους μαθητές/τριες, να εκτιμηθούν ως έργα τέχνης, να καταγραφεί η τρέχουσα κατάστασή τους και να τύχουν της ανάλογης μεταχείρισης και προστασίας από τα ίδια τα παιδιά αλλά και τους αρμόδιους φορείς. To Σχολείο μας υιοθέτησε τα γλυπτά: “Εθνική Συμφιλίωση” του Β. Δωρόπουλου στην πλατεία Κλαυθμώνος και “Μαζικοποίηση” του Γ. Λάμπρου στο πάρκο Ριζάρη .