Το θερμόμετρο των συναισθημάτων

Οι μαθητές/τριες της Β’  τάξης με αφορμή την 16η ενότητα της Γλώσσας «Νιώθω» ασχολήθηκαν με τα συναισθήματα.  Παρακολούθησαν οπτικοακουστικό υλικό σχετικό με το θέμα συζήτησης, ασχολήθηκαν με τα συναισθήματα και χωρίστηκαν σε ομάδες για να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας. Η  κάθε ομάδα επεξεργάστηκε μια διαφορετική ιστορία στην οποία έπρεπε να βρει το βασικό συναίσθημα του πρωταγωνιστή και στη συνέχεια να ζωγραφίσει την ένταση του συναισθήματος στο θερμόμετρο των συναισθημάτων. Στο τέλος, κάθε ομάδα παρουσίασει στην ολομέλεια της τάξης τις ιδέες της.