Τελικός πίνακας υποψήφιων μαθητών/τριών για φοίτηση στην Α΄ Τάξη του Σχολείου μας

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΜΑΘΗΤΩΝ-ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ