Τα δικαιώματα του παιδιού

Οι μαθητες της Α΄ και Β΄ Τάξης συμμετέχουν σε εικαστικό διαγωνισμό της Unisef με θέμα ‘Τα δικαιώματα του παιδιού’.