Τίτλοι προόδου και σπουδών

Την Παρασκευή 25 Ιουνίου θα χορηγηθούν οι βαθμολογίες τριμήνου, καθώς και  οι τίτλοι προόδου και σπουδών. Οι μαθήτριες/μαθητές θα προσέρχονται στο σχολείο κατά το χρονικό διάστημα 08.15 – 09.30, θα παραλαμβάνουν τους τίτλους και θα αποχωρούν άμεσα.