Σχολεία για το περιβάλλον: Ανακυκλώνουμε το σπιτικό τηγανέλαιο

Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των μαθητών μας συμμετέχουμε στη δράση “Σχολεία για το περιβάλλον: Ανακυκλώνουμε το σπιτικό τηγανέλαιο”.

Η δράση στοχεύει στην προώθηση της ανακύκλωσης οικιακών μαγειρικών ελαίων για την παραγωγή βιοντήζελ.

Οι μαθητές μας μπορούν να φέρνουν το λάδι στο σχολείο κάθε Δευτέρα και Τρίτη.