Συνέχιση της τηλεκπαίδευσης και την Παρασκευή.

Μετά από ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Οικονόμου, σε συνεννόηση με την Περιφέρεια Αττικής,
κλειστά θα είναι και αύριο τα σχολεία σε Αττική, τα οποία θα λειτουργήσουν με τηλεκπαίδευση.