Πρότυπα – Πειραματικά Σχολεία: Αιτήσεις από 28 Μαΐου έως 17 Ιουνίου

Από τις 28  Μαΐου έως  και  17  Ιουνίου θα πρέπει οι γονείς να υποβάλουν αίτηση για τα παιδιά τους που επιθυμούν να φοιτήσουν στα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία.

Όλες οι λεπτομέρειες