Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Π.Σ.Π.Α.

Υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων στο ΠΣΠΑ:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Κενά Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι θέσεις για το Π.Σ.Π.Α. Δημοτικό είναι:

Δύο (2) εκπαιδευτικοί ΠΕ70

Ένας (1) εκπαιδευτικός ΠΕ 70.50 ή ΠΕ71