Προσωρινός πίνακας με τους κωδικούς αίτησης για την πλήρωση θέσεων στην Α’ τάξη

Ο προσωρινός πίνακας υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων στην Α’ τάξη