Προσωρινοί πίνακες με τους κωδικούς αίτησης για την πλήρωση θέσεων στην Α’ τάξη

Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες με τους κωδικούς αίτησης υποψήφιων μαθητών για την κλήρωση εισαγωγής στην Α’ Δημοτικού του σχολείου μας.

Παρακαλούμε, έως τις 7 Ιουνίου 2019,  να ελέγξετε  αν αναγράφεται ο κωδικός  της αίτησης στην παρακάτω ανάρτηση και στη συνέχεια  να κάνετε έλεγχο με προσοχή στα στοιχεία της αίτησής σας στην πλατφόρμα. Σε περίπτωση κάποιου λάθους να προσέλθετε στο σχολείο για να ζητήσετε τη διόρθωσή του.

Δεν μπορείτε να διορθώσετε ΑΜΚΑ και σχολείο επιλογής