Προκήρυξη κενής θέσης κοριτσιού στη Δ’ τάξη

Σύμφωνα με την υπ’ αρ.67563/Δ6/2019 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1638/Β/13.05.2019) θα διενεργηθεί κλήρωση για την πλήρωση κενής θέσης κοριτσιού στη Δ’ τάξη.

Η υποβολή αιτήσεων, για την κλήρωση των κενών θέσεων θα γίνεται στο γραφείο της Δ/νσης του σχολείου από την Τρίτη 03/09/2019 έως και την Παρασκευή 06/09/2019, 09:00 – 12:00.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 06/09/2019 και ώρα 14:00 στον χώρο του σχολείου.