Προκήρυξη δύο (2) θέσεων εθελοντών σχολικών τροχονόμων

Η προκήρυξη