Πληροφορική: Το eBook της Α’ τάξης

Το μάθημα της Πληροφορικής στην Α’ τάξη

Τα βασικά μέρη του Υπολογιστή

Οι μαθητές της Α’ τάξης στο μάθημα της Πληροφορικής και στην ενότητα «Γνωρίζω και χειρίζομαι τον υπολογιστή» εξοικειώθηκαν με τις βασικές μονάδες ενός υπολογιστικού συστήματος και τους κανόνες εργονομίας και σωστής χρήσης υπολογιστών μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που εκπονήθηκαν, οι μαθητές ζωγράφισαν στο χαρτί τα μέρη του υπολογιστή που γνώρισαν. Οι έντυπες μαθητικές δημιουργίες ψηφιοποιήθηκαν και αξιοποιήθηκαν στην έκδοση ενός ψηφιακού βιβλίου (ebook), στον πρόλογο του οποίου περιγράφονται αναλυτικά οι δραστηριότητες που εκπονήθηκαν.

Μέσα από την πορεία που ακολουθήσαμε οι μαθητές γνώρισαν βιωματικά τις βασικές μορφές ψηφιακής πληροφορίας (κείμενο, εικόνα, ήχο, βίντεο) και την χρησιμότητα συσκευών όπως η οθόνη, το πληκτρολόγιο, ο σαρωτής (σάρωση ζωγραφιάς) και ο εκτυπωτής (εκτύπωση φύλλων εργασίας και σταυρόλεξο).

Οι μαθητές και μαθήτριες αφιερώνουν το ψηφιακό βιβλίο τους στις οικογένειές τους!

Δείτε το βιβλίο της Α’ τάξης