Πλήρωση κενών θέσεων

Σύμφωνα με τον Ν.4692/2020 (άρθρο 18, παράγραφοι 1, 2,) και την με αρ. 73226/Δ6/12-6-2020 (ΦΕΚ 2261 Β΄) Υ.Α. περί εισαγωγής των μαθητών/τριών  σε Π.Σ και ΠΕΙ.Σ κατά το σχολικό έτος 2020-2021, θα διενεργηθεί κλήρωση για την πλήρωση της παρακάτω κενής θέσης στο σχολείο μας, που διαπιστώθηκε ότι υπάρχει έως και τη 2α Σεπτεμβρίου 2020.

Συγκεκριμένα, προκηρύσσεται η παρακάτω κενή θέση:

Ε’ τάξη: ένα (1) αγόρι

Η υποβολή αιτήσεων, για την πλήρωση της κενής θέσης, θα γίνεται στο γραφείο της Δ/νσης του 6/Θ ΠΣΠΑ, την Πέμπτη 3.9.2020, την Παρασκευή 4.9.2020 και ώρα 09:00 π.μ. – 12:00 μ.μ.,  καθώς και τη Δευτέρα 7.9.2020 και ώρα 09:00 π.μ. – 12:00 π.μ., αυτοπροσώπως από τους γονείς και με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας. Αν επιθυμείτε να μας στείλετε την αίτηση ηλεκτρονικά, στείλτε μήνυμα στο email  του σχολείου (pspa@sch.gr), ώστε να σας στείλουμε το έντυπο της αίτησης.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 7.9.2020 και ώρα 14:00 μ.μ, στην αίθουσα 1  του σχολείου.