Πλήρωση κενής θέσης αγοριού στη Δ΄ τάξη

Η κλήρωση για την πλήρωση θέσης αγοριού στη Δ΄τάξη