Πιλοτική εφαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών

Κατά το προσεχές χρονικό διάστημα  θα υλοποιείται στο σχολείο μας  η δράση «Πιλοτική Εφαρμογή Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», στο πλαίσιο των Πράξεων «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του Ι.Ε.Π.