Πασχαλινά αυγά

Οι μαθητές/τριες της Γ’  τάξης στα πλαίσια του μαθήματος Μαθηματικών, 43ο Κεφάλαιο, “Η συμμετρία”, κλήθηκαν να συμπληρώσουν σχήματα πάνω σε χαρτί σε σχήμα αυγού, ώστε να είναι συμμετρικά διπλώνοντάς το ως προς τον άξονα συμμετρίας. Στόχος της δράσης ήταν να μπορούν οι μαθητές/τριες να σχεδιάζουν το συμμετρικό ενός σχήματος, καθώς να ανακαλύπτουν και να χαράσσουν τον ή τους άξονες συμμετρίας ενός σχήματος.