Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής στο σχολείο μας

Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής, κ. Στέλιος Ράλλης, κατά την επίσκεψή του στο σχολείο μας  εκδήλωσε τον ενθουσιασμό του για την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας/εκπαίδευσης/περιεχομένου με υλοποίηση iPad 1:1 (B.Y.O.D.). Παρακολούθησε επίδειξη της διδασκαλίας στην Έκτη τάξη, συνομίλησε με τους μαθητές και  επισκέφτηκε  την Τετάρτη τάξη, αφού από φέτος έχουμε υλοποίηση στις τρεις τελευταίες τάξεις του σχολείου (Δ΄, Ε’, ΣΤ΄).