Πλάνο από την έκθεση του ομίλου στο Πολιτιστικό κέντρο Μελίνα