Οι Ανοιχτές Τάξεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο – Έκθεση “Οδύσσειες”

Οι τάξεις Ε΄ και Στ΄, στο πλαίσιο της αυτοκατευθυνόμενης προσέγγισης των “Ανοιχτών Τάξεων”  (διδασκαλία “εν κινήσει”), περιηγούνται την περιοδική έκθεση “Οδύσσειες”, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.  Το ΤΑΞΙΔΙ στην περιπέτεια της Γνώσης, τις ΙΘΑΚΕΣ της συνεργασίας για την κατάκτηση της Γνώσης και την ΕΞΟΔΟ των ανώτερων επιτευγμάτων του πνεύματος:

“Εμπρός, λοιπόν, από σένα η Άνοιξη εξαρτάται…”  Οδυσσέας Ελύτης.

Ένας ακόμη, λοιπόν, σταθμός στo ΤΑΞΙΔΙ της παράδοσης της σκυτάλης της Δημιουργίας στον Μαθητή, για να χτίσει το Μέλλον…