Οδηγίες ενόψει της έναρξης λειτουργίας των σχολικών μονάδων, μετά τις διακοπές του Πάσχα

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) οι μαθητές/τριες και εμβολιασμένοι/νοσήσαντες εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. και προβλέπεται  υποχρεωτικός εβδομαδιαίος εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος (rapid test ή PCR test) για μη εμβολιασμένους/μη νοσήσαντες εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π., μία (1) φορά ανά σχολική εβδομάδα, πριν από την Τρίτη.
Κατ’ εξαίρεση, την εβδομάδα λειτουργίας των σχολικών μονάδων, από 2 έως 6 Μαΐου 2022, ο εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος διενεργείται έως και σαράντα (48) ώρες πριν την Τετάρτη, 4 Μαΐου 2022, ή την πρώτη ημέρα προσέλευσης στη σχολική μονάδα (ΦΕΚ 2132/30-4-2022).

To ΦΕΚ