Μη λειτουργία του σχολείου (23/05/2018)

Την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018, το σχολείο, λόγω της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Α’ Συλλόγου Αθηνών Εκπαιδευτικών Π.Ε., θα παραμείνει κλειστό.