Μη λειτουργία του σχολείου

Την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου το σχολείο θα παραμείνει κλειστό, λόγω της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Α’ Συλλόγου Αθήνας.