Διεξαγωγή Εκπαιδευτικών Ερευνών 

Στο Σχολείο μας κατά το σχολικό έτος 2015-16 διεξήχθησαν εκπαιδευτικές έρευνες σε συνεργασία με τα ακόλουθα τμήματα των Πανεπιστημίων:

  • Πανεπιστήμιο Πειραιά – Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Έρευνα με θέμα «Αξιολογώντας τη μαθησιακή εμπειρία της καινοτομικής τεχνολογικά υποστηριζόμενης εκπαιδευτικής προσέγγισης iPad 1:1 στη σχολική τάξη», με μαθητές και γονείς των τάξεων Ε΄ και Στ΄.

  • Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών  –

 Τμήμα Ψυχολογίας.

 Έρευνα με θέμα «Νοητικά Ρήματα, Θεωρία του Νου, Λεξιλόγιο και Επιτελικές Λειτουργίες: Ενδο-και Διατομικό Πρότυπο Ανάπτυξης στις ηλικίες 7-11 ετών», με μαθητές των τάξεων Β΄ και της Δ΄.