ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23

Το σχολείο συμμετέχει:

  • στην υλοποίηση του πρωτοποριακού προγράμματος διδασκαλίας φιλοσοφίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: «Η Σοφία στο Σχολείο» του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο του Εργαστηρίου: «Φιλοσοφία- Διακυβέρνηση-Οικονομία».
  • στο ερευνητικό πιλοτικό πρόγραμμα με τίτλο: “Κοινότητες Μάθησης: Αξιολόγηση Ομοτέχνων – Συνεργατικές πρακτικές εκπαιδευτικών” του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από το 2021-22 το σχολείου συμμετέχει στην πιλοτική εφαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών σύμφωνα με την με αριθμ. 104671/ΓΔ4 (ΦΕΚ Β΄ 4003/30-08-2021) Υ.Α. και την σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 46/31-08-2022 του Δ.Σ, 2η Ανακοινοποίηση στο ορθό 28-09-2022).