Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Ν. 3966/2011), η επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη για τη λειτουργία του Σχολείου ανατίθεται στο Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ), το οποίο έχει την αρμοδιότητα να προγραμματίζει τις ερευνητικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες, καθώς και τις δράσεις που αφορούν την προσφορά του Σχολείου στην τοπική κοινωνία.

Το ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών – Π.Σ.Π.Α., βάσει απόφασης ΔΕΠΠΣ, με Αρ. Πρωτ.: 192/5-12-2022 (ΑΔΑ: 6Δ6Α46ΜΤΛΗ-36Ζ) αποτελείται από τις/τους:

1. ΝΙΣΤΑΖΑΚΗ ΕΚΤΟΡΑ,   Καθηγητής ΕΚΠΑ (Πρόεδρος), ΤΖΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ, Αν. Πρόεδρος

2. ΠΟΛΥΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Π.Ε., ΛΑΜΠΡΟΠΟΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,  Αν. Συντονίστρια

3. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, Δ.Ε., ΜΠΑΖΙΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Αν. Συντονίστρια

4. ΜΠΙΜΠΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ, Διευθύντρια Π.Δ.Σ.,  (Αν. Γραμματέας), ΑΓΓΕΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, Αν. Διευθύντρια

5. ΣΟΥΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, Διευθύντρια Πειρ. Γ/σίου & Λυκείου (Γραμματέας), ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, Αν. Διευθυντής

6. ΓΑΜΒΡΟΥΛΗ ΗΡΩ, Εκπαιδευτικό Π.Δ.Σ.,(τακτικό μέλος),  ΚΟΚΟΝΕΖΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ, Εκπαιδευτικό Π.Δ.Σ., (αναπληρωματικό μέλος)

7. ΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, Εκπαιδευτικό Π.Δ.Σ.,(τακτικό μέλος), ΣΕΚΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ, Εκπαιδευτικό Π.Δ.Σ., (αναπληρωματικό μέλος)

8. ΚΕΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Εκπαιδευτικό Πειρ. Γ/ Λυκείου (τακτικό μέλος)

9. ΔΟΥΛΦΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Εκπαιδευτικό Πειρ. Γ/ Λυκείου (αναπληρωματικό μέλος)

10. ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Εκπαιδευτικό Πειρ. Γ/ Λυκείου (αναπληρωματικό μέλος)