Στο Σχολείο μας πραγματοποιείται Πρακτική Άσκηση και mentoring φοιτητών από Σχολές και Τμήματα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πιο συγκεκριμένα, φοιτητών που φοιτούν στο

  • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
  • Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
  • Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
  • Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Επίσης, φοιτητών  της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

  • Τμήμα Εικαστικών Τεχνών