Καλό Πάσχα!

Η Διεύθυνση και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου εύχονται Υγεία, Αγάπη, Ελπίδα, Αναγέννηση!

Καλό Πάσχα!