Θεατρική Παράσταση “The Little Prience” στο πλαίσιο του Ομίλου Αγγλικού Θεάτρου

Μαθητές των τάξεων Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ του σχολείου μας, οι οποίοι συμμετείχαν στον Όμιλο Αγγλικού Θεάτρου (English Theatre Club), ανέβασαν την παράσταση “The Little Prince” του Antoine De Saint Exupery, φυσικά στην αγγλική γλώσσα. Ήταν μία σημαντική θεατρική και εκπαιδευτική εμπειρία για τους μαθητές του Ομίλου και μία ευχάριστη στιγμή για όσους την παρακολούθησαν. Υπεύθυνη Ομίλου: Aγγελική Μέντζα (Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας ΠΣΠΑ)

The students of the English Theatre Club of our school staged the performance “The Little Prince” by Antoine De Saint Exupery. The performance was presented in English. It was a significant theatrical and educational experience for the students of the club and a pleasant experience for the people who attended it.

Teacher responsible for the English Theatre Club: Aggeliki Mentza (ELT Teacher in ΠΣΠΑ)