Η τσάντα στο σχολείο

Σας ενημερώσουμε ότι υλοποιώντας τη δράση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Αριθ. Πρωτ.: Φ.7/219218/Δ1,13-12-2017) με τίτλο «Η τσάντα στο σχολείο» αποφασίστηκε το τελευταίο  Σαββατοκύριακο κάθε μήνα, από τον Ιανουάριο του 2018 μέχρι τον Ιούνιο του ίδιου έτους, να παραμένει η τσάντα των μαθητών/τριών στο σχολείο.