“Η τσάντα στο σχολείο”, ημερομηνίες

Παραμονή των διδακτικών βιβλίων στο Δημοτικό Σχολείο για τουλάχιστον δύο Σαββατοκύριακα το μήνα σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 217785/δ1/18-12-2018  και την έγκύκλιο αρ. πρωτ.: Φ.7/219218/13-12-2017.
Οι ημερομηνίες εφαρμογής της δράσης για το σχολικό έτος 2018-19 έχουν ως ακολούθως:

21 Σεπτεμβρίου 2018,
5, 19 Οκτωβρίου 2018,
2,16,30 Νοεμβρίου 2018,
14  Δεκεμβρίου 2018,
18 Ιανουαρίου 2019,
1, 15 Φεβρουαρίου 2019,
1, 15, 29 Μαρτίου 2019,
12 Απριλίου 2019,
10, 24 Μαϊου 2019,
7 Ιουνίου 2019