Η τσάντα στο σχολείο για το σχολικό έτος 2019 – 2020