ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Στο μάθημα της Γεωγραφίας, στην ενότητα: ” Το ηλιακό μας σύστημα”, οι μαθητές/τριες της ΣΤ τάξης με σκοπό να αναγνωρίσουν τους πλανήτες του Ηλιακού Συστήματος εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά δημιουργώντας  κολλάζ  με τους πλανήτες.